MICH.,JSC hợp tác với đối tác và các chuyên gia Liên Bang Nga về Artemia

Thursday, 18/07/2019 0

Công ty CP Phát triển Quốc tế MICH (MICH.,JSC) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên vật liệu trong thức ăn chăn nuôi và thủy sản, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác...v.v....MICH luôn là đơn vị tiên phong trong hợp tác quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng. 

Từ ngày 7 tháng 7 năm 2019 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019, lãnh đạo và chuyên gia của MICH.,JSC đã thăm và làm việc với các đối tác và chuyên gia của Liên Bang Nga về Artemia dùng làm thức ăn cho tôm, cua, cá giống. Nhằm tăng cường mối quan hệ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, cũng như kỹ thuật ấp nở. Đồng thời trực tiếp lựa chọn dòng artemia tốt nhất để nhập khẩu và phân phối tại Việt nam.

artemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemiaartemia, nhập khẩu artemia, ấp artemia

 

Viết bình luận của bạn: